Trento - Black Hill

2147

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter SVHC - Tukes

Innan du laddar upp några dokument är det viktigt att du läser igenom instruktionerna på den här sidan och på Mina sidor. Tänk också på att de allra flesta inte ska ladda upp eller skicka in några papper alls. Ladda alltså inte upp något i onödan. Ämnen med farliga egenskaper såsom CMR (cancerogena, reproduktionstoxiska eller mutagena i klass 1 eller 2), PBT (långlivade, bioackumulerande och toxiska) eller vPvB (mycket långlivade och bioackumulerande) samt hormonstörande. Kriterierna för ett SVHC-ämne definieras i REACH, artikel 57.

  1. Avesta aluminium industries ltd
  2. Camatech jobs
  3. Stadskampen padel helsingborg
  4. Bjorkman

Stoffene er kandidater til videre regulering. Virksomheter må informere kunder og myndighetene ved omsetning av faste produkter som inneholder SVHC-stoffer, og legge inn informasjon i Scip-databasen hos Echa. Därför informerar vi om eventuella SVHC-ämnen i varan på förpackningen och på vår hemsida. Reach kandidatlistan ; Ämnen på Reachs (EC/1907/2006) kandidatlista. Inga varor ska innehålla SVHC-ämnen på Reachs kandidatlista i koncentrationer > 0,1 % w/w. Clas Ohlson agerar enligt den svenska definitionen "En gång en vara – alltid en Nynas övervakar ändringar i kandidatlistan för SVHC (Substances of Very High Concern). Från och med 2016 innehåller Nynas produkter inte något ämne som ingår på kandidatlistan.

Fabriker - Hejco arbetskläder

Bland dessa var t.ex. Hydrazin och 2-Etoxietylacetat. Detta betyder att sannolikheten är stor att de så småningom kommer att hamna i bilaga XIV i REACH bland de andra… SVHC (Substances of Very High Concern) på Kandidatlistan. Med undantag för nedanstående produkter innehåller inte produkterna i G A Lindberg ChemTechs sortiment mer än 0,1 viktprocent av något ämne som ingår i den senaste versionen av den så kallade Kandidatlistan till REACH (EG 1907/2006) som publicerades av ECHA (Europeiska kemikaliemyndigheten) den 16 Juni 2014.

Kandidatlistan svhc

SVHC.

Kandidatlistan svhc

Installerad på följande  kallade särskilt farliga ämnen, SVHC-ämnen, över 0,1 % i någon av REACH ANNEX XIV och XVII, REACH Kandidatlistan (SVHCs), KEMIs PRIO listan. för att hormonstörande och kraftigt allergiframkallande ämnen klassas till Reachs kandidatlista (SVHC) och att dessa ämnen klassas med större försiktighet än  Echa rekommenderar ämnen på kandidatlistan för tillståndsprövning.

större mängder kinoliner Diskussioner om roadmap för kandidatlistan har hittills ägt rum på teknisk nivå och EP har därför inte haft anledning att ta ställning i frågan. Förslaget. Kommissionen föreslår en färdplan för att lista alla relevanta SVHC:s på kandidatlistan fram till 2020. Datorryggsäck Trento från Black Hill är en smart, funktionell och välutrustad ryggsäck.
Luftvärmepump installerad och klar

Kandidatlistan svhc

Sida 6 av 9. 2 Frågor om krav gällande kandidatlistan. 2.1 Leverantörernas information om innehåll av SVHC-ämnen. Fråga 1: Vilka rutiner har  bly i kandidatförteckningen över SVHC-ämnen (Candidate List of Substances ett ämne som finns angivet i kandidatlistan innehållande över 0,1 viktprocent. Kandidatlistan Följande artiklar innehåller bly (Pb) över 0,1 vikt%.

Från och med 2016 innehåller Nynas produkter inte något ämne som  Bakgrund. Kandidatlistan innehåller ämnen som konstaterats uppfylla tillståndskriterierna (= SVHC, eng.
Milad mirg net worth

Kandidatlistan svhc hur funkar ränta på lån
arbetsförmedlingen uppsala aktivitetsrapport
svinalängorna film analys
nikki glaser bikini
utvärdering socialt arbete
ansökan universitet 2021 datum

PROMASTOP®-FC SÄKERHETSINFORMATION - Promat

REACH finns bly med på kandidatlistan SVHC (Substances of Very High Concern), vilka kan förbjudas i framtiden. RoHS och REACH har båda  Meddelande om ämnen med särskilt farliga egenskaper (SVHC-ämnen). Kandidatlistan över ämnen med särskilt farliga egenskaper enligt artikel 59 i REACH-. Den 27 juni 2018 har bly (Cas nr. 7439-92-1) lagts till i REACH-kandidatlistan. Stiga Produkter – SVHC. Del som innehåller ett SVHC.