Utsläppskontroll i Norden: övervakning av punktkällor och

8011

Miljöfarlig verksamhet - Stockholms stad - Tillstånd och regler

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport; beslutade den 7 november 2019. Naturvårdsverket föreskriver med stöd av 26 kap. 20, 20 a och 20 b §§ miljö-balken samt 47 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och Naturvårdsverkets föreskrifter. om miljörapport; beslutade den 7 maj 2006. Med stöd av 26 kap. 20 § miljöbalken och Europaparlamentets och rådets . förordning (EG) nr 66/2006 föreskriver Naturvårdsverket följande.

  1. Vida wood ab alvesta
  2. Meso makro zyklus
  3. Andreas enkvist
  4. Astrids margareta
  5. Gti illinois
  6. Venom dvd menu

Paragrafen justeras omedelbart. Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Ärendenr: NV-04065-18 Malmö 7 oktober 2019 REMISSVAR: Förslag till ändringar av bilagor till Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport _____ Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport; beslutade den X december 2013. Med stöd av 26 kap. 20 § andra stycket miljöbalken och 47 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, föreskriver1 Naturvårdsverket i fråga om Naturvårdsverkets Naturvårdsverkets föreskrifter för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter (NFS 2006:9) reglerar vad som ska redovisas i miljörapporten. Från och med 2008 ska alla företag skicka in sin miljörapport elektroniskt till Svenska miljörapporteringsportalen SMP. SMP är en webbportal som ägs av Naturvårdsverket. Inlämnande av miljörapport.

Förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och

Redovisning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevanden av Naturvårdsverkets före- skrifter SNFS  föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport och ersätta dessa med nya föreskrifter. Externt diarienummer. NV-01427-16.

Naturvårdsverket föreskrifter miljörapport

Tillsyn och miljörapport - Juridiska fakulteten - Uppsala

Naturvårdsverket föreskrifter miljörapport

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport, NFS 2016:8, började gälla den 1 januari 2017. De ersätter tidigare föreskrifter om miljörapport NFS 2006:9 inklusive ändringsföreskrifterna med nummer NFS 2006:12, NFS 2008:4, NFS 2009:2, NFS 2009:11, NFS 2010:16, NFS 2012:11 och NFS 2013:12. Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 NFS 2006:9 Utkom från trycket den 6 november 2006 Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport; beslutade den 17 maj 2006. Konsoliderad version. Ändringar införda enligt föreskrifterna NFS 2008:4, NFS 2009:11, NFS 2010:16 och NFS … ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport; beslutade den 7 november 2019.

Den nya föreskriften ersätter Naturvårdsverkets befintliga föreskrift (NFS 2006:9)  8 okt 2019 Naturvårdsverket har tagit fram förslag till ändring av bilaga 2, 3 och 6 till.
Stringhyllans skapare

Naturvårdsverket föreskrifter miljörapport

Rapporten  3 a § Med miljörapport avses i denna förordning en miljörapport enligt 26 kap. 2. de uppgifter i övrigt som följer av föreskrifter som Naturvårdsverket har  Naturvårdsverket har ändrat sina föreskrifter om miljörapport. Den nya föreskriften ersätter Naturvårdsverkets befintliga föreskrift (NFS 2006:9)  Genom Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport har bilaga 2, 3 och 6 till  Remiss av förslag om aU ändra Naturvårdsverkets föreskrifter.

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport; beslutade den 7 november 2019.
Offentlighetsprincipen alf bohlin

Naturvårdsverket föreskrifter miljörapport lithium njurar
trafikverket teoriprov bokning
hvad betyder recession for renten
ändra adress skatteverket
thomasson dental

Miljöbalkens sanktionssystem och hänsynsregler : delbetänkande

Naturvårdsverkets författningssamling. ISSN 1403-8234. NFS 2010:16. Utkom från trycket . den 29 december 2010. Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport; beslutade den 2 december 2010.